Sorry, your browser is not supported. Please use a modern browser like Chrome, Firefox, Safari or Edge.

The Valley

Muziektheater Transparant, 2019

Apo·ca·lyps
1 religieuze profetie over de Laatste Dagen
2 een openbaring van verborgen kennis
3 een gebeurtenis die eindigt in vernietiging en verandering

The valley (an apocalypse)
Aan een schaars belichte keukentafel zitten vader en dochter tegenover elkaar. Tijdens deze nachtelijke uren komen jarenlang onuitgesproken gevoelens en verborgen familiegeheimen aan het licht. Er wordt gestreden en verzoend, gezwegen en geroepen, gesproken en gezongen. Terwijl het tweetal omringd wordt door een onheilspellende rij muzikanten, transformeert de keukentafel zich tot een arena, tot een bühne op schaal. Daarbovenop geven velerlei rekwisieten gestalte aan de ruïnes van een gebroken gezin.

Eric Sleichim: compositie en geluidsontwerp
Hans Op de Beeck: tekst, scenografie en regie
Tobias Kokkelmans: dramaturgie
Kostuums Hans Op de Beeck
Eric Sleichim: programmatie Decap-accordeon
Claron McFadden: zang
Dirk Roofthooft: acteur

BL!NDMAN [sax]
Raf Minten
Koen Maas
Piet Rebel
Pieter Pellens

Muziektheater Transparant: productie
deSingel, Zeeland Nazomerfestival, BL!NDMAN, TANDEM scène nationale en Romaeuropa Festival: coproductie
Met de steun van Tax shelter van de Belgische Federale Overheid.